sssssssArchitectenburo Tummers BNA
logo

Architectenburo Tummers begint altijd met een vrijblijvend gesprek.afb werkwijze
In een open dialoog worden de wensen van de opdrachtgever uitvoerig doorgenomen.
Het te doorlopen proces wordt uitgelegd en de verschillende werkzaamheden
worden besproken. Na een zorgvuldige analyse van programma en locatie
komt het ontwerp vervolgens stapsgewijs tot stand.

Tijdens alle verdere werkzaamheden houdt Architectenburo Tummers u graag op de hoogte
en worden beslissingen in nauw overleg genomen. Samen bewaken we uw kosten- en tijdsplanning.
Na het eerste oriƫnterend gesprek doorloopt Architectenburo Tummers
de gebruikelijke ontwerpfasen (Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp, etc.)

Architectenburo Tummers verzorgt hierin de aanvraag van de nodige vergunningen
en kan u desgevraagd begeleiden bij het bouwproces.
Ook het overleg met adviseurs, gemeenten, Monumentenzorg etc. zijn werkzaamheden
waarbij zorg wordt gedragen voor de optimale beantwoording van de wensen van de opdrachtgever.
Voor de uitwerking van het bouwplan wordt, indien de omvang van het project hierom vraagt,
gewerkt met externe adviseurs (bv. Adviseurs voor constructie, W- en E-installaties en bouwfysica).
Ook bestaan er vaste samenwerkingsverbanden met andere architectenburo's.
Hierdoor kan Architectenburo Tummers opdrachten van haast ieder formaat aan.

Alle werkzaamheden van Architectenburo Tummers worden verricht onder
toepassing van de standaard voorwaarden DNR 2011.

Voorwaarden speciaal voor particuliere opdrachten: Consumentenregeling 2006

Voor bouwkundige keuringen gelden afwijkende, vaste afspraken, Neem contact op voor meer informatie.