sssssssArchitectenburo Tummers BNA
logo
renovatie (Rijks)monumentaal woonhuis Geleen

2013-2015
Dit woonhuis in Geleen was technisch en esthetisch behoorlijk onderkomen.
Daar dit woonhuis is gewaardeerd als Rijkdmonument golden er vanuit de gemeente een aantal specifieke voorwaarden.
De buitenkant van de woning is zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat gerestaureerd.
In het interieur waren in de loop van de tijd een aantal belangrijke architectonische uitgangspunten van architect Boosten uit de jaren 30 door verschillende ongelukkige ingrepen aangetast. Later aangebrachte verlaagde plafonds zijn verwijderd en de originele plafonds zijn hersteld. De originele houten trappen en vloeren zijn hersteld evenals alle houten deuren en kozijnen.
Hoge ruimten met veel daglicht, originele opgeknapte klinken en andere details zijn gecombineerd met moderne sanitaire ruimten. De woning is verder aangepast aan de huidige eisen wat betreft bruikbaarheid, comfort en energiezuinigheid.
De woning ademt nu een evenwichtige balans tussen een originele jaren 30 sfeer en een eigentijds karakter.

voorgevel bestaand------------------------------------------------------------------ voorgevel nieuw

hal bestaand hal nieuw

hal bestaand -------------------------------------------------------------------------ccchal nieuw

woonkamer bestaand woonkamer nieuw
woonkamer bestaand ----------------------------------------------------------- cccwoonkamer nieuw

wc bestaand wc nieuw
wc bestaand ------------------------------------------------------------------------------ wc nieuw

overloop bestaand overloop nieuw
overloop bestaand --------------------------------------------------------------- ccc-overloop nieuw

erkerkamer bestaand erkerkamer nieuw
slaapkamer bestaand ----------------------------------------------------------- ccccslaapkamer nieuw

slaapkamer bestaand slaapkamer nieuw
slaapkamer bestaand ---------------------------------------------------------- ccc- slaapkamer nieuw

badkamer bestaand badkamer nieuw

bad bestaand bad nieuw
badkamer bestaand --------------------------------------------------------------- ccbadkamer nieuw

vakantieappartmenten met hotelfuncties en bungalows Seget

In de kustplaats Seget in Kroatië is een jachthaven gepland. De behoefte ontstond aan appartementen met hotelfuncties
(lobby, restaurant, barfaciliteiten, supermarkt, lounge-areas, jacuzzi’s, etc.) in combinatie met een reeks bungalows aan een centraal
gelegen zwembad.
De ‘strip’ die begint aan de haven en doorloopt tot achterin het leisure-complex werkt als verbindend en
structurerend element. Het idee van optimaal zicht, zowel op de Adriatische Zee als het zwembad heeft geleid tot het gebruik
van veel glas, doorzichten en open indelingen van alle plattegronden.

vogelvlucht havenzijde
vogelvluchtperspectief havenzijde

plattegrond
plattegrond hotel / restaurant

gevelaanzicht
gevelaanzicht hotel / restaurant

vogelvlucht overzicht
overzichtstekening: haven - hotel - leisurestrip - bungalows

bungalows
bungalows aan het zwembad

entree
hoofdentree

Light House (prijsvraag) Woensel West Eindhoven

Woensel West is een Eindhovense volkswijk. De bewoners zijn trots op hun wijk, maar het imago laat te wensen over.
Om dat te verbeteren is meer nodig dan reguliere oplossingen alleen, bijvoorbeeld in de vorm van interventies
die de buurt anders op de kaart zetten. Stichting Trudo heeft het voornemen om in het kader van de herontwikkeling van
Woensel West op 16 strategische hoeken van de Edisonstraat bijzondere objecten te realiseren.
Deze hoekpanden krijgen een generieke en neutrale begane grondverdieping: ‘de sokkel’.
Daarboven moet een specifieke en expressieve opbouw komen van maximaal drie verdiepingen.
(i.s.m. Joost Reijnen architect)
.

light house 1
impressie

light house 2
light house: de woning geeft licht in het donker door de toepassing van translucente polycarbonaatplaten.

light house 3
light house: de woning wordt opgebouwd uit een lichtgewicht houtskeletbouwconstructie.

light house 4
light house: er is veel glas toegepast zodat er veel natuurlijk daglicht binnenkomt Een ruimte wordt ingericht als kas.

Herbestemming Hotel du Moulin Esch sur Sure, luxemburg

2010-2012
Studie voor de verbouw van een voormalig hotel naar 12 koopappartementen en 2 studio´s.
Gebruikmakend van waterkracht uit de naastgelegen rivier.

foto voor foto achtergevel
foto's voor- en achterzijde pand

begane grond
plattegrond

gevels
gevelaanzichten

Wonen Boven Winkels Eindhoven (ruimtelijke haalbaarheidsstudie Volderhof)

Een samenwerking tussen acquiReal, Wonen Boven Winkels Eindhoven en de gemeente resulteerde in de volgende opdracht:
“Verkennend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor het Volderhof in haar historisch-stedebouwkundige context”.
WBW wordt gezien als een instrument om de leefbaarheid en veiligheid in kernwinkelgebieden te verbeteren.
Middels een analyse zijn de ruimtelijke mogelijkehen voor wonen in het huidige expedtiehof in beeld gebracht.
Belangrijke thema’s hierbij bleken: de cultuurhistorisch belangrijke en gevoelige context (wederopbouwarchitectuur),
veiligheid: brand en sociale veiligheid, de ontsluiting en het laden & lossen van de bestaande winkels, de combinatie van
wonen, winkels, magazijnen en openbaar gebied. N.a.v. de analyse is gestart met een structuurontwerp.
Van groot belang hierbij bleken zaken als: de nieuwe betekenis van de functiemix voor de stad, de flexibiliteit van de ingreep: in
hoeverre kan het plan zich uitbreiden naar andere bouwmassa’s, het reageren op het oorspronkelijke stede-
bouwkunidge plan uit de wederopbouw-periode, een optimale verhouding tussen dichtheid en leefkwaliteit en het
onderzoek naar verschillende verkavelings- en ontsluitingstypologieën.
Vooral het inzichtelijk maken van het plan voor, en het enthousiasmeren van, de vele verschillende belangenpartijen
(Wonen Boven Winkels, gemeente, Stichting Wederopbouw Eindhoven, winkeliers, pandeigenaren en huurstichting) is
een uitdagend aspect binnen dit proces. -
I.s.m. Thom van Eijck architect.

maquette
maquette

doorsnede 1
karakteristieke doorsnede

doorsnede 2
doorsnede - sfeerimpressie

plattegrond
plattegrond

ontsluiting volderhof
ontsluitingsschema en morfologische analyse Volderhof

woondek
impressie 'woondek'

impressie vogelvlucht
impressie vogelvluchtperspectief

Herbestemming Potentiaal gebouw TU/e terrein (Europan prijsvraag)

Europan prijsvraag 2011: herbestemming van het Potentiaal gebouw op de TU/e campus.
Thema: stedelijke duurzaamheid
Programma: studentenhuisvesting, algemene onderwijsfuncties, culturele instellingen.

europan 1
conceptuele indeling

europan 2
impressie verschijningsvorm met gekleurde vliesgevel

europan 3
plattegrond: begane grond

europan 4
plattegrond: verdieping

Invulling Gat van Wylick, Roermonsestraat Venlo

2010, in samenwerking met Joost Reijnen, Atelier Tafel
In de Roermondsestraat in Venlo bestaat sinds WOII een ‘gat’ in de gevelwand. Een kavel van ca. 19 bij 28 meter ligt al decennialang braak en staat lokaal bekend als “het gat van Wylick”.
Met de nieuwe infrastructurele wijzigingen wordt het gat in 2010 weer actueel. De 5-baansweg wordt afgesloten voor verkeer en de straat krijgt een vrediger aanzien.
Omdat er alle jaren niets gebeurd op deze locatie hebben Joost Reijnen Architect en Architectenburo Tummers deze veranderingen aangegrepen om een nieuw en realistisch programma te ontwikkelen voor deze plek. Er is gekozen voor een flexibel woonprogramma in combinatie met bedrijfsruimte op de begane grond. Het bestemmingsplan schrijft voor dat de woonfunctie georiënteerd wordt op de straat. Deze voorwaarde, samen met de geldende parkeernorm, heeft geresulteerd in het invoegen van een volume van gemiddeld 10 meter diep met de voorzijde op de rooilijn. Het achtergebied voorziet in elf parkeerplaatsen. Om deze parkeerplaatsen bereikbaar te maken is een sparing in de bouwmassa gemaakt: het nieuwe “gat van Wylick”.

totaalbeeld
impressie nieuwe situatie

bestaande situatie situatie nieuw
situatie bestaand en nieuw

Het woonprogramma bestaat uit 3 appartementen in het rechterdeel en in het linkerdeel herbergt  6 (studenten- / starter-) studio’s. De plattegronden zijn zo ingericht dat per laag twee studio’s samengetrokken kunnen worden tot één appartement. Op deze manier wordt een flexibel woonprogramma aangeboden. Op de begane grond is plaats voor een commerciële ruimte en voor de (buiten)bergingen van de wooneenheden.
De architectuur van de voorgevel is met aandacht vorm gegeven. Het “gat” sluit aan de ene kant aan op traditioneel verfijnde baksteenarchitectuur uit de jaren ’20. Aan de andere kant sluit het aan op functionele naoorlogse betonbouw met verdiepte balkons aan de straatzijde. Qua vorm kent het nieuwe bouwvolume een verticale driedeling. Het linkerdeel, met plat dak en franse balkons sluit qua vorm aan op de betonarchitectuur. Het rechterdeel, uitgevoerd met een mansardekap en dakkapellen,  sluit aan de baksteenarchitectuur. In het transparante middendeel bevindt zich de lift. Doordat het gehele bouwvolume verder in hetzelfde materiaal en in dezelfde kleur is uitgevoerd vormt het blok een overgang tussen de diverse bouwstijlen die het oorspronkelijk gat flankeerden. De witte horizontale banden en de verfijnde ritmiek van de ramen maken een geslaagde overgang compleet.

verdieping gesplitst verdieping samengetrokken
flexibele plattegrond: twee studio's of een appartement

impressie straat
impressie straatniveau

(Visualisatie) verbouwing woonhuis Geleen

2010, Geleen
foto
Voor de verbouwing van dit woonhuis aan de Spoorstraat in Geleen is de visualisatie t.b.v. de welstandsvergunning verzorgd. Omdat de welstandeisen bijzonder streng waren was een 3D visualisatie gewenst door de gemeente.
I.s.m. Bouwkundig tekenbureau Marie-Jose Tummers is een weloverwogen keuze gemaakt in de rangschikking van de nieuwe volumes t.o.v. de bestaande, materiaal- en kleurgebruik en de nieuwe raamindeling.

bestaand 01 nieuw 1
voorzijde bestaand en nieuw

bestaand 2 nieuw 2
achterzijde bestaand en nieuw

dakkapel J. Deckerstraat Eindhoven
dakkapel detail dakkapel achtergevel
Uitbreiding verdieping + terrasoverkapping woonhuis Puth

2009-2010
gevels

De bewoners van dit woonhuis te Puth wilden hun badkamer op de verdieping vergroten d.m.v een uitbraak naar buiten. Daarnaast wilden ze hun terrasoverkapping uitbreiden.
De oplossing lag in het omgaan de constructieve eisen a.g.v. de badkuip t.p.v de uitbouw in combinatie de eis om de onderkant van de terrasoverkapping gelijk te laten lopen met de bestaande terrasoverkapping. Daarnaast speelden daglichttoetreding in de woonkamer en een flexibel gebruik van het nieuwe terras een belangrijke rol.

doorsnede verdiepingsvloer
doorsnede en nieuwe balklaag verdieping

achtergevel bestaand achttergevel nieuw
achtergevel: bestaande en nieuwe situatie

badkamer terrasoverkapping
nieuwe badkamer en terrasoverkapping met lichtkoepels

ABM: Herbestemming stationsgebied Liege Guillemins

2010, Project Academie van Bouwkunst Maastricht
Het nieuwe TGV station in de wijk Guillemins in Luik is pas geopend. De wijk zelf heeft behoefte aan herstructurering. Het gebied is geanalyseerd op basis van achtereenvolgens de lagen-benadering, de methode Lynch en volgens de SWOT-methode. De conclusies uit deze analyse zijn vertaald in een stedenbouwkunidge ontwerp met een programma voor een mediatheek. Het ontwerp voorziet in een nieuw stationsplein dat qua maat en schaal aansluit op de structuur van de wijk.

totaalkaart

kaart plananalyse

SWOT kaart
kaart SWOT analyse

verkeersstromen
voorstel nieuwe verkeersstromen

ABM: gestapelde patiovilla's Luik

2010, Project Academie van Bouwkunst Maastricht

Opgave voor dit project was een woongebouw op een aangewezen locatie in Baviere, Luik. Het inzetten van het patio-woontype binnen een woonmachine met een hoge dichtheid.
Eerste deel van de opgave was het ontwikkelen van drie verschillende patiotypologieen:
1. volgens het concept van een Mehrfamilienhaus
2. een specifiek Luiks patiotype
3. een universeel patiotype.
Na de bestudering van referenties bleken alle drie de typologieen een min of meer langwerpige woonplattegrond op te leveren.
Deze vormenreeks is uitgangspunt geworden voor de verdere stapeling. Gebruikmakend van de langwerpige verhoudingen binnen de plastisch getal-reeks van Dom Hans van der Laan (namelijk 1:3, 1:4, 3:16 en 1:7) is er een matrix met bruikbare plattegronden opgebouwd. Vervolgens zijn er studies gevolgd naar mogelijke stapelmethoden. Voordeel van de langwerpige plattegronden is de relatief grote flexibiliteit in schakelen.
Naast deze matrix was de stedebouw
kundige situatie de andere bepalende factor voor de uiteindelijke rangschikking. Het concept ‘hof / patio’ heeft een dominante rol in dit project. Materialisatie is als volgt: gevels natuursteen, daken: sedumdak, onderkanten: hout. Doordat de daken van alle eenheden bereikbaar zijn voor allle bewoners ontstaan er ruimtelijke interessante routes door de geometrische compositie. Referentie hiervoor waren de tekeningen van Escher en van Piranesi.

woningtype A
patiowoningtype A

woningtype B
patiowoningtype B

woningtype C
patiowoningtype C

langsdoorsnede
langsdoorsnede

dwarsdoorsnede
dwarsdoorsnede

ABM: 'Mehrfamilienhaus' Luik

2010 Project Academie van Bouwkunst Maastricht

doorsnedes
doorsnedes

Opgave voor dit project was een ‘utopische woonmilieu das Mehrfamilienhaus’. Op een aangewezen locatie in Luik diende een gebouw ontworpen te worden met 6 wooneenheden, onderling variërend in grootte.
De overgang van openbaar naar privé en vooral het schemergebied daartussen levert vaak problemen omdat het gemeenschappelijke hof en de entree een en dezelfde zijn. Door het loskoppelen hiervan ontstaat meer vrijheid in de organisatie waardoor ook het architectonische plan naar een hoger level kon worden getild.
De verdiepingshoge ramen zijn aan de zijden van het hof voorzien verschuifbare louvres. De buitengevel is volledig opgebouwd uit houten lamellen. Dit biedt privacy voor de bewoners die op hun beurt wel door de openingen tussen de lamellen zicht hebben naar buiten. Op de begane grond en op een deel van de eerste verdieping is voorzien in een gemeenschappelijke tuin.

begane grond
begane grond

verdieping
verdieping

gevelaanzichten
gevelaanzichten

TU/e Afstudeerproject: Herbestemming Sphinxterrein Maastricht

2006-2007 download samenvatting afstudeerartikel
maquette 01 maquette 2
foto's maquette

Met de verhuizing van Sphinx in januari 2007 naar de Beatrixhaven in Maastricht kwam er voorgoed een einde aan 170 jaar lange keramische bedrijvigheid in de binnenstad van Maastricht. Het Sphinxterrein ligt aan de rand van de stadskern als een in zichzelf gekeerde, ommuurde enclave: het resultaat van een zeldzame ontmoeting tussen de middeleeuwse stad en de industriële revolutie. Dit vroeg stedelijke industrielandschap ligt veilig binnen de ommuring en geeft zijn geheimen niet zomaar prijs. Een scala aan theoretische uitgangspunten, voortkomend uit een historisch-morfologische analyse hebben geleid tot een herbestemmingopgave die als doel heeft recht te doen aan de rijke historische betekenis die het fabriekscomplex in zich draagt.

doorsnedes 1 doorsnedes 2
doorsnedes over overdekt parkeren en lichtkokers voor de woonverdiepingen

lichtkoker parkeren
doorsnedes over een lichtkoker en doorsnede over de overdekte parkeerplekken in de maquette